โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : ถั่วเขียวต้มน้ำตาล สำหรับเด็กๆ ป.1 – ป.3

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “ถั่วเขียวต้มน้ำตาล” เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งกิจกรรมนี้พัฒนาคุณลักษณะด้าน Hand  เป็นหลัก และยังได้พัฒนาด้านสมองอีกด้วย เนื่องจากเด็กๆต้องคิดและวางแผน (Head) และช่วยเหลือเพื่อนๆในกลุ่มอีกด้วย

 

tdd101

tdd102

tdd103

tdd104

tdd105