สพป.จันทบุรีเขต 1 ขยายผลโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

**สพป.จันทบุรีเขต 1 ขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการขยายผลให้กับโรงเรียนรุ่นที่ 2**

28 พฤษภาคม 2559 สพป.จันทบุรีเขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งปีที่ 1 และ 2 จำนวน 52 โรงเรียน 739 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบ แนวนโยบายของโครงการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการชี้แจงและจัดเสวนาตัวแทนจากโรงเรียนนำร่อง โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียติอาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี