สพป.สกลนคร เขต 1 รับคณะตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบาย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนากร งามชมภู ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนางสุนิสา ทิพย์พิทักษ์ และนางสาวเอกวรรณ ตั้งซุยยัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ณโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบาก อ.กุดบาก และโรงเรียนเมือง(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และทีม Smart Trainers นำเสนอสรุปความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน ตามนโยบาย

14562114352481456211439156 1456211443224  1456211430461 1456211425410 1456211428172

cr ภาพโดย คุณวารุณี คำคลี่