แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

13325444_1166230543416558_93511132704201215_n

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองขวาง และโรงเรียนบ้านนากลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 ได้จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน โดยเชิญนางประกอบ เพขรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พร้อมด้วยคณะครู เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1  และได้รับคัดเลือกจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนที่มี Best Practics  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H  สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมและโรงเรียนทั่วไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน