สพม.25 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

 

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559 นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 10 โรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 41 โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์   โรงเรียนขามแก่นนคร

13324339_1163069850404345_111375279_o 13340383_1163069567071040_953596203_o 13321272_1163069530404377_1979277471_o 13340412_1163069767071020_1342990766_o 13324339_1163069850404345_111375279_o (1) 13334607_1163069860404344_2137230113_o 13334776_1163075120403818_1809374309_o 13340468_1163074700403860_181959108_o 13324366_1163074710403859_73465931_o 13313915_1163074807070516_1199658864_o