สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตามนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้กับผอ.และครูวิชาการในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1,2   โรงเรียนในอำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน และอำเภอช้างกลาง จำนวน 106 คนเข้าร่วม   จัดประชุมที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอทุ่งสง  มีกิจกรรม ดังนี้
1.บรรยายให้ความรู้                                                                                                                       2.ร่วมเสวนาบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ร.ร.นำร่องฯที่ประสบความสำเร็จ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
3.มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนนำร่อง โดยใช้หลัก 4H

46494
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 ท่าน คร.เชวง วํฒนธีรางกูร เป็นประธาน เปิดการประชุม ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
46492
โรงเรียนนำร่อง”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นำผลงานมาแสดง
46490
ชมผลงานโรงเรียนนำร่องที่ประสบผลสำเร็จ
46488
มีการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
45411
ชมผลงานนักเรียนโรงเรียนนำร่อง

46493