สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2559 สพป.นศ.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับโรงเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีผอ.และครูวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม จุดที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ทุ่งใหญ่จุดที่ 2 จัดประชุมที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า วันที่  26  พฤษภาคม 2559  และจุดที่ 3 จัดประชุมที่โรงเรียนฉวาง อ.ฉวาง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 100 โรง