ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ที่ รร.วัดปรีดาราม

นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดปรีดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม เช่น++กิจกรรม”การทำที่คั่นหนังสือ” ++กิจกรรม “ตามล่าหาคู่” ++กิจกรรม “รื่นเริงรำวง” ++กิจกรรม”การละเล่นแบบไทย” ++กิจกรรม “เล่าเรื่องอังกะลุง” ++กิจกรรม”สนุกกับเปตอง” ++กิจกรรม”สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” ++กิจกรรม”พืชผักสวนครัว”