โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง”ปลูกพริก ปลูกมะเขือ”

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 “ปลูกพริก ปลูกมะเขือ” โดยการสนับสนุนต้นพันธุ์จากคุณลุงรมณ์ คุณป้าอำพัน ลิ้มสกุล ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรสู้ภัยแล้ง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและดูแลด้วยตนเองค่ะ