รร.วัดทรงคะนอง ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1-ป.3

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3  สัปดาห์ที่ 1ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดทรงคนอง”กิมไน้บำรุงวิทย์” อ.สามพราน จ.นครปฐม เด็กสนุกสนานและได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษและการฝึกออกเสียง