สพป.นศ2 มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ร.นำร่องฯ”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ที่มี ผลการสอบ o-net.สูงกว่าระดับประเทศจำนวน 18 โรง จากร.ร.นำร่องทั้งหมด21โรง