ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ‘การเพาะเห็ด เพื่อชุมชน”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ‘การเพาะเห็ด เพื่อชุมชน” ณ มุสิลมฟาร์มเห็ด ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นักเรียนได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึงในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านบาเงง(สุชาดา : ข่าว)