บรรยากาศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดปรีดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ในการเปิดเรียนวันแรก มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน HEAD -กิจกรรม ตามล่าหาคู่  -กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ด้าน HAND  -กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ  ด้าน HEART -เล่าเรื่องอังกะลุง -รื่นเริงรำวง ด้าน HEALTH -กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งนักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วม เรียนรู้อย่างมีความสุขและตั้งใจลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง