บ้านคลองบางกระจัน “อังกระลุงเสียงใส”

“อังกระลุงเสียงใส” เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งนายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้รับความรู้ ฝึกฝนจนชำนาญสามารถนำวงอังกระลุงไปช่วยงานในชุมชนได้