ชุมพร 1 รับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นางสาวยุพา  จันทร์มิตรี  และนางสมพร  ลำเจียก  ผู้ติดตามโครงการลดเวลาเพิ่มเวลารู้จาก  สพฐ.ออกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1  ณ สพป.ชุมพร เขต1 และโรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต และชุมชนวัดหาดพันไกร

001 002 004 005 006