ประชุมผู้บริหาร ร.ร. ครูผู้สอน ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร  ร.ร. ครูผู้สอน ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  จำนวน 12 โรง  รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน  โดยใช้ระบบคอนเฟอร์เรนท์ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่าง     ณ ห้องประชุมขุนกระทิง (ชั้น 3) สพป.ชุมพร เขต 1

001006 007

005