สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ จัดประชุมปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายปี 2559

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ จัดประชุมปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายปี 2559 เพื่อวางแผนโครงสร้างหลักสูตร จัดทำแผนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี