กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ศิลปแม่ไม้มวยไชยา” โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านวังหิน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้นำกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไชยา ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสืบสานเอกลักษณ์กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุเทพ  บุญแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีการแสดงออกที่เหมาะสม ตามความชอบและความถนัด สำหรับการเรียนการสอน “แม่ไม้มวยไชยา” เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนและชุมชน จึงนำมาเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประจักษ์  เฮ่าหนู อดีตนักมวยอาชีพ อาสาเป็นครูผู้ฝึกสอนโดยไม่ขอรับค่าจ้าง เพียงเพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับนักเรียน