สพป.สมุทรสงคราม ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายสุรินทร์  รัตนศิธร ผอ.กลุ่มนิเทศก์ และคณะ  ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนวัดเขายี่สารฯ  โดยมีนายเดชา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานที่ตนเองไม่ได้เรียน เช่น การทำน้ำยาล้างจาน / โคมไฟ DIY/จักรสานหมวกจากทางมะพร้าว/การทำขนมวุ้น/การทำขนมบ้าบิ่น/การแสดงหุ่นสาย/การรำกลองยาว/การทำดอกไม้จากถ้วยปีโป้/การทำน้ำชาจากใบขลู่/น้ำชาจากใบชะคราม เป็นต้น นักเรียนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้ นายสุรินทร์ รัตนศิธร ได้เสนอแนะให้โรงเรียนได้ประเมินผลกิจกรรมเพื่อต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นไป