เรียนงานจักสาน ไปกับรร.ไทยรัฐวิทยา 42

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42  สังกัด สพป.ชบ. 2  ได้นำกิจกรรมงานจักสาน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา 4 H เพื่อเป็นกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนในสังกัด