กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถปลูกผักปลอดสารพิษ รับประทานเองได้ และสามารถสร้างอาชีพเป็นรายได้เสริม71004 (800x450) 71003 (800x450) 71002 (800x450) 71001 (800x450) 71000 (800x450) 70999 (800x450) 70998 (800x450) 70997 (800x450) 70996 (450x800) 70995 (450x800)