บรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สัปดาห์แรกตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โดยมีกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์น่ารู้
2.การติวหนังสือเรียนและทบทวนบทเรียน
3.การแสดงละคร
4.ศิลปะ
5.การทำขนมและอาหารไทย
6.นักถ่ายภาพ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”