ผอ.พรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559  โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ร่วมต้อนรับ นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและคณะครู ในโอกาสเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โดยมี นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ  และตอบคำถาม ข้อซักถามการจัดการเรียนการสอนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากคณะครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและได้มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 25 มีนาคม 2559