ปัวพิทยาเพิ่มเวลารู้ด้านสาธารณภัยในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

3 5       โรงเรียนปัวพิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยการจัดให้สาธารณภัยเชียงคำ,เทศบาลตำบลเวียง,เทศบาลตำบลหย่วน และเทศบาลตำบลน้ำแวน มาให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 122 คน…

       นายสุริยนต์ อินทเจริญศานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวพิทยา กล่าวว่า “เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปัวพิทยาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/โรงเรียน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอัคคีภัยเนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย”

(สุริยันต์ อินทเจริญศานต์ – ภาพ / ดารารัตน์ เกิดผล ประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2 – ข่าว)

6

4

2