ลูกชุบ ชุบชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

นายบรรพต ใจกล้า ผอ.ร.ร.บ้านเนินไม้แดง นางปฐมาวดี แขวกระทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การทำขนมลูกชุบ (ชุบชีวิต) เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยจัดจำหน่าย ณ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน และตลาดนัดชุมชน วันที่ 21 มีนาคม 2559