การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”ลานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานเปิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2559 ณ บริเวณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 โรงเรียน ได้แสดงความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 จำนวน 69 โรงเรียน และโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ