กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่

ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของโรงเรียนบ้านลำทับ  สังกัดสพป.กระบี่