กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี”

โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

IMG_20160707_141956 IMG_20160721_111808 IMG_20160721_111845 IMG_20160721_132315 IMG_20160721_132322 IMG_20160721_133211 IMG_20160721_141448 IMG_20160721_141749 IMG_20160722_152552 IMG_20160803_102741