กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านหัวหมู

โรงเรียนบ้านหัวหมู ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

SAM_5258 SAM_5259 SAM_5527 SAM_6169 SAM_6382