กิจกรรมเย็บปะเพื่อสร้างงาน …โรงเรียนอุบลรัตนฯ สพม.31

DSC_0432

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคหกรรม) ได้จัดกิจกรรมการเย็บปะเพื่อสร้างงานให้แก่นักเรียนเพื่อสนองตามนโยลายกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมี คุณครูจิราวรรณ์ กันตะบุตร เป็นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ทักษะทางด้านการตัด, เย็บ,ปะ ฯลฯ เพื่อสร้างงานประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ