กิจกรรมสร้าง vdo ง่ายๆด้วย movie maker โรงเรียนวัดสว่างมนัส จ.ชุมพร

20160808_150811

หน้าตาโปรแกรม  movie  maker

20160808_150828

นักเรียนสืบค้นเนื้อหาที่จะนำมาสร้าง vdo

20160808_150941

นักเรียนสร้าง vdo เกี่ยวกับ วันแม่แห่งชาติ

20160808_150951

เลือกภาพเพื่อนำไปสร้าง vdo