วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” กระดาษมหัศจรรย์ ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers

วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” กระดาษมหัศจรรย์ “

ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้ 

สามารถดู วีดิทัศน์ เพิ่มเติมทั้ง 25 ฐานได้ที่ Channel ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/channel/UCRJBX1OkTs9VSdkdyPObfsQ/videos