ซุ้มพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน รร.บ้านสันกลาง สพป.เชียงราย1

นายสุทธิพงษ์  ทะระมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง เลขที่ 41 หมู่ 13 บ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสันกลาง โดยครูเฉลิมวุฒิ  ชื่นตา จัดกิจกรรมการจัดทำ “ซุ้มไม้ไผ่รวก” เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกพืชผักไม้เลื้อยและพืชผักสวนครัวต่างๆ หลายประเภท เช่น ฟักเขียว  น้ำเต้า บวบ โดยมีสมาชิกชุมชน นักเรียน ร่วมจัดหาเศษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น คือ ไม้ไผ่ สำหรับจัดสร้างเป็นซุ้ม โดยออกแบบโครงสร้างซุ้มเป็นครึ่งวงกลม และผูกมัดด้วยลวด ตรึงตะปู มั่นคงแข็งแรง สำหรับรองรับพืชพันธ์ไม้เลื้อยที่จะได้นำเมล็ดพันธ์ให้นักเรียนปลูกและเจริญเติบโตบนซุ้มไม้ไผ่รวกต่อไป

.

สำหรับโรงเรียนบ้านสันกลางนั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนระดับป.1-ป.6  จำนวนนักเรียนมี 34 คน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยนักเรียนป.5-6 จำนวน 10 คน ได้ร่วมวางแผน จัดหาวัสดุ เมล็ดพันธ์พืช ก่อนที่จะร่วมกันจัดทำซุ้มรั้วไม้ไผ่ ซุ้มพอเพียงตามรอยยุคลบาท เพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวที่นำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนแนวทางพัฒนา H หรือ Hand

(ผอ.สุทธิพงษ์  ทะระมา/ภาพ-ข่าว)

139296

139297

139299

139301

139302

139304

139305

139306

139308