โรงเรียนวัดลานคา สพป.นครปฐม 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-การทำขนมกุยช่าย

โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาการทำขนมกุยช่าย โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ตั้งแต่การผสม การกวน การนวด การปั้น และการนึ่ง นักเรียนมีความสุข สนุกกับการทำขนม และการรับประทานขนมกุยช่ายฝีมือของตนเอง สามารถพัฒนาฝีมือทำเป็นอาชีพสร้างรายได้
ธัญฤดี บัวบาน ปชส.รร.วัดลานคา : ภาพ/ข่าว