ผ้าขนหนูแปลงกาย โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

ผ้าขนหนูแปลงกาย ฝึกสอนโดย นางสาวดวงกมล  จิรนันทสุพงษ์ โดยครูอธิบายวิธีการและขั้นตอนการพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ และให้นักเรียนปฏิบัติตาม พับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ด้วยตัวเอง จากนั้นนักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน แล้วเก็บทำความสะอาด อุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป  กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนมีน้ำใจ และ รู้จักการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกัน