เพาะถั่วงอกจากขวดน้ำ

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เรียนรู้การเพาะถั่วงอกจากขวดน้ำ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการเพาะถั่วงอกจากขวดน้ำ ครูได้ให้ เด็ก ๆได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก และปัจจัยในการ เพาะถั่วงอก ให้มีสีขาว น่ารับประทาน ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะครบทั้ง 4 h13439093_1169863913034836_6271370076157426147_n 13507278_1167405496614011_8928410388912572661_n 13511945_1167405486614012_8106537051152366074_n 13511948_1169863876368173_4865582212313814700_n 13512099_1169863906368170_930085296554126114_n 13529027_1169863893034838_1850275389477883482_n 13557698_1169863886368172_755140023644026485_n