สพป.ชัยนาท ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม หลอมใจ สามัคคี”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สพป.ชัยนาท นำโดยนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม”รักษ์สิ่งแวดล้อม หลอมใจ สามัคคี” ณ พื้นที่ป่าเขาขยาย จังหวัดชัยนาท โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมกิจกรรมพร้อมส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชัยนาท และคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้ หว่าน ขว้าง ปา ยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่เขาขยาย และบริเวณรอบเขา ซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูพื้นที่เขาขยายให้เป็นพื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคตแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านการมีจิตสาธารณะ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6 ด้วยการเสริมความรู้  เพิ่มทักษะ กระบวนการคิดค้น การประดิษฐ์อุปกรณ์  วิธีการปลูกต้นไม้ ด้วยวิธีธรรมชาติ การปั้นกระสุนดินบรรจุเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ การทำไม้ง่ามหนังสติ๊ก  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ก่อนนำมาปฏิบัติจริงวันดังกล่าว13524429_1222253714481649_1494519181758227197_n (1)13537601_1222253734481647_5540472967143183381_n13434797_1714303802164830_8182050666908327533_nIMG_1379IMG_1414IMG_5890