ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า โรงเรียนวัดอิสาณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

IMG_20151105_161433
โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  โดยการนำของผู้อำนวยการ
มานิตย์  แสนยะบุตร ด้วยคุณครูฐานิตา จันทร์หยวก ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ในเรื่องการนำผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของใช้สอยได้อย่างมากมายและสวยงาม
สามารถนำมาเป็นสินค้าจำหน่ายเป็นรายได้ของโรงเรียน