สพม.31 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) ครั้งที่ 1

13495060_1069699046457558_5197886307963127781_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 50 โรง โดยได้รับเกียรติจากนายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด

ขอบคุณภาพถ่ายโดย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา