กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนที่โรงเรียนบ้านปางปุก

โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โดยใช้ภาพ GO กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์13495116_1163629210324973_8061573310176220462_n13501882_1163629216991639_2148199015636455834_n13512086_1163629183658309_3954366533117956134_n13521853_1163629173658310_535152650405063514_n13508941_1163629190324975_7399215619895591012_n13528678_1163629193658308_4997085873683284322_n