ฐานกิจกรรม ” พาต๋องกลับบ้าน” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559

วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” พาต๋องกลับบ้าน”  ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้https://www.youtube.com/watch?v=r6_SjdDHh-g หรือคลิกที่วิดีทัศน์ด้านล่างนี้