ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎พละศึกษา‬ “กิจกรรมฟุตซอลประลองกำลัง” รร.บ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎พละศึกษา” กิจกรรมฟุตซอลประลองกำลัง ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน : ครูพัชรพร เทพสุระ เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง ด้านสติปัญญา และด้านสุขภาพ ” Hand & Head & Health ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2