สพฐ.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.น่าน เขต 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายกวี เพ็งศรี ข้าราชการบำนาญ ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ หน่วยตรวจสอบภายใน นางอังคณา สุขเสวี สำนักติดตามและประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีนายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลIMG_4261 IMG_4257 IMG_4253 IMG_4252 IMG_4251 IMG_4249 IMG_4246 IMG_4239 IMG_4236 IMG_4247 IMG_4235 IMG_4232 IMG_4231 IMG_4227 IMG_4226 IMG_4225 IMG_4219 IMG_4212 IMG_4211 IMG_4207 IMG_4205 IMG_4203 IMG_4201 IMG_4200 IMG_4196 IMG_4190 IMG_4186 IMG_4182 IMG_4180