โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 รับการตรวจเชิงประจักษ์

ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบาก อ.กุดบาก สพป.สกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะประเมิน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ.โดยการนำของ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ดร.มนต์ทกานต์ แก้วพฤกษ์ คุณนาราทิพย์ ทองโสภา จากสำนักติดตามและประเมินผลการจ้ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

1466065527345 1466067239032 1466067242367 1466067247574 Image00068 Image00079 Image00080 Image00081 Image00086