กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนชุมชนวัดตราชู สพป.สิงห์บุรี

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ที่โรงเรียนชุมชนวัดตราชู อำเภอพรหมบุรี ทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ช่วยกันปลูกไม้เลื้อยพันรั้ว ล้อมแปลงเกษตร  และฝึกทักษะการเป็นแม่ค้า โดยเก็บผลผลิตจากสวนเกษตรพอเพียงของโรงเรียน ไปขายตลาดนัดวัดตราชู

164622_resize 164623_resize 164624_resize 164627_resize 169143_resize 169144_resize 169145_resize 169148_resize 169149_resize 169150_resize 169151_resize 169153_resize 169154_resize 169158_resize